//-->

indirboox

Kuresellesmenin Turkiye Ekonomisine Etkileri

Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

  Küreselleşme Nedir ?

  Küreselleşme yerkürenin farklı bölgelerinde yaşayan insan, toplum ve devletler arasındaki iletişim ve etkileşim derecesinin giderek artmasıdır.Yani dünyada yaşayan ,var olan  bütün devlet ve milletlerin devamlı etkileşim içinde olmaya başlamalarıdır.Küreselleşme birçok yönden incelenebilir.
 
  Küreselleşme ilk olarak 1944 yılında kavram olarak ortaya atılmıştır. Daha sonra okyanusu aşan telgraf tellerinin yapılması, radyonun bulunması, büyük markaların ortaya çıkması , internetin doğuşu ile birlikte gerçek olarak oluşmaya başlamıştır. Küreselleşme I. Dünya Savaşı ve ardından  büyük bunalım ile birlikte daha hızlı ilerlemeye başlamış 1980 den sonra ise daha önce hiç ulaşmadığı bir seviyeye ulaşmıştır. Dünyadaki gelişmeler ile birlikte yükselmeye devam  etmektedir. 
 
 Küreselleşmenin olumlu etkileri: Dünya çapında yeni iş imkanları yaratmıştır.Kredi ve yatırımlarda ciddi artışlar meydana gelmiştir.Teknoloji transferleri sağlanmıştır.Çalışma koşullarında iyileşmeler sağlanmıştır.Şirketler için iyi davranış kodları belirlenmiştir.Ticaret hacmi artmıştır.
 
 Küreselleşmenin olumsuz etkileri: Ucuz emeği kullanan bir sömürü düzeni ortaya çıkmıştır.Emek yavaş yavaş rekabete dönüşmüştür.Yoksul sayısı giderek artmıştır ve artmayada devam etmektedir.Serbest sermaye krizlere neden olmuştur.Ticaret hacmi artsada ticarete hep batılı ülkeler yön vermiştir. 
 
  Küreselleşmenin olumlu etkisi sadece gelişmiş ülkelerde görülmüştür.Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise küreselleşme olumsuz bir etkiye yol açmıştır.Küreselleşme bu ülkeleri ekonomik politikada yapısal değişikliklere itmiştir.Bu da büyük çaplı kriz ve istikrarsızlıklara yol açmıştır.
 
Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi

  Türkiye diğer ülkelere bakıldığında küreselleşmeden büyük oranda etkilenmiştir.Bu durumun temel nedeni Türkiye'nin jeo-stratejik konumudur.Türkiye ekonomisi küreselleşmeye ve bu süreçte gelişen ülkelere ayak uydurmak için 1980 sonrasında köklü bir yapısal değişim geçirmiştir. Bu döneme kadar Türkiye'de korumacı ve ithal ikameci bir politika uygulanmakta iken; Bu dönemde Dünya daki küreselleşme hareketlerine paralel olarak ithal ikameci politikalar terkedilmiş ihracata dayalı sanayileşme stratejisi belirlenmiştir.Dışa açık büyüme politikaları uygulanmıştır.Korumacılık asgari düzeye indirilmiştir.Yabancı sermayeye özendirilmeye çalışılmış,ihracatı arttırmaya yönelik teşvikler uygulanmıştır.Kısacası korumacı bir politikanın yerini serbest pazar almıştır.Ve böylece Türkiye dış pazarlara açılmıştır.
 
  Bu dönemde Türkiye ticarette libaralleşme sürecine girmiştir. 60-70 lerde temel ekonomik kalkınma stratejisi ithal-ikameci politikalardı.Bu dönemde TL aşırı değerliydi.Liberalleşmeyle birlikte yurtdışından sağlanan krediler ara malların ithalatını arttı.Kamu yükü azaldı.Bu dönemde TL değer kaybetmesine karşılık sürdürülebilir yapıdaydı.İç talep azaltılarak ihracatın gelişmesine uygun ortam hazırlandı.Bu tür yatırımlar reform sürecini kolaylaştırmıştır.Ayrıca ihracat teşvikleri ve sübvansiyonlar genişletilmiş,faiz oranları üzerinde devlet denetimi kaldırılmış ve  devlet iç borçlanma senetleri ihalelerine başlanmıştır.
 
  Küreselleşme Türkiye'de olumsuz bir etki yaratmıştır. Bunun sebebi gelişmiş bir ülke olmamasından,büyük bir ekonomiye sahip olmamasından ve ekonomik düzeni tam anlamıyla oturtamamış olmasından kaynaklanmıştır.Ekonomik istikrarsızlıklar ortaya çıkmış 1994,2001 ve 2008 yıllarında krizler meydana gelmiştir.Küreselleşme Türkiye'de gelirlerin belirli bir kesimde toplanmasına,istihdamın azalmasına,işsizliğin artmasına ,istikrarsızlıklara ve krizlere yol açmıştır
 
  Sonuç olarak ; Ülkeler birbirine ne kadar yakınlaşsa da Türkiye iyi bir ekonomiye sahip olmadıkça söz sahibi de olamayacaktır. Politikacılar da bunu bildiği için Avrupa Birliği'ne girmek için büyük çaba harcamaktadırlar.Türkiye'nin küreselleşmeye ayak uydurması ve olumsuzlukları kendi lehine çevirmesi için devlet kendine öz politikalar uygulamalıdır ve istihdam arttırılmalıdır.                                                                                                
 
                                                                                                  Selim TÜZEL
                                                                                                  İktisat II.Sınıf Öğrencisi
                                                                                                  İktisat Topluluğu 10 Aralık 2013
                                                                                                  AİBÜ BÜLTEN
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

»Bugün:
25 ziyaretçi (340 klik) Sitemizdeydi !

indirboox.tr.gg-Google pagerank and Worth Indirboox.tr.gg is gold certified

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol